Otsing

TÖÖTERVISHOID

NB! Töötervishoiuteenuse osutamine peatatud kuni 31. juulini 2023.

 

Tervisekontroll on töötervishoiuteenus, mille käigus hindab töötervishoiuarst töökeskkonna ohutegurite mõju inimese tervisele.
Osutame töötervishoiuteenuseid asutustele. Selleks palume esitada garantiikiri ja tervisekontrolli suunatud töötajate nimekiri (vastavalt sotsiaalministri 24.04.2003 määrusele nr 74 “Töötajate tervisekontrolli kord” Lisa 2). Samuti pakume töötervishoiuteenuseid eraisikutele (tasuline vastuvõtt).

 

Meie töötervishoiuarst

Dr Anatoli Semjonov – töötervishoiuarst

 

Arstide vastuvõtukohad ja teenuse osutamine

Meremeeste polikliinik (Paldiski mnt 68, 3. korrus)

 

Töötervishoiuarsti vastuvõtule saab registreerida polikliinikutes ja tervisekeskustes kohapeal või telefonil +372 626 1314.

 

Info ja hinnapakkumised

Töötervishoiuteenuse hind kuni 120 eurot (alates 01.05.2022). Töötervishoiuarst otsustab teostatavate uuringute mahu ja vajadused.
Lisainfo: taivi.kaljola@keskhaigla.ee

 

Teenuse eest tasumine

Töötervishoiuteenuse osutamise eest vormistatakse arve automaatselt. Patsiendi või asutuse nimele jääb võlgnevus kuni selle tasumiseni. Võlgnevuse olemasolust teavitatakse patsienti/asutust tema järgneval pöördumisel Lääne-Tallinna Keskhaigla poole. Kui patsient/asutus ei ole võlga tasunud 30 päeva jooksul pärast maksetähtaja ületamist, edastatakse tema andmed inkassoteenuse osutajale. Ebamugavuste vältimiseks palume tasuda töötervishoiuteenuse eest õigeaegselt.