Otsing

EESTI HAIGEKASSA POOLT TASUSTATUD HAMBARAVITEENUSED

LASTE HAMBARAVI

 

Eesti kodanikest alla 19-aastaste patsientide ravi eest tasub Eesti Haigekassa. Lisaks tasub haigekassa ravi ühe aasta jooksul pärast 19-aastaseks saamist, kui ravivajadus ilmnes viimase visiidi ajal enne 19-aastaseks saamist.
 
Vaata ka kasulikke videoklippe (Eesti Haigekassa):

 • Janu korral joo vett
 • Külasta hambaarsti vähemalt kord aastas
 •  
  VÄLTIMATU ABI

   

  Täiskasvanutel on õigus saada hambaravi vältimatu abi korras, kui abi edasilükkamine või selle andmata jätmine võib põhjustada surma või püsiva tervisekahjustuse. Vältimatu abi vajaduse otsustab arst. Kui inimesel on Euroopa ravikindlustus, siis tasub selle vältimatu abi Eesti Haigekassa. Kindlustamata Eesti kodanike vältimatu abi tasutakse riigieelarvest Sotsiaalministeeriumi kaudu.

   

  TÄISKASVANUTE HAMBARAVI

   

  Lääne-Tallinna Keskhaigla hambaravikliinikus hüvitab Eesti Haigekassa täiskasvanud ravikindlustatutele hambaravi 40 eurot aastas. Suurema hambaravivajadusega inimeste hüvitis on 85 eurot aastas.
   

  Kes saavad hüvitist?
   

 • Eestis ravikindlustatud täiskasvanud (40 eurot aastas)
 • Rasedad ja alla 1-aastase lapse emad (85 eurot aastas)
 • Osalise või puuduva töövõimega inimesed (85 eurot aastas)
 • Üle 63-aastased ravikindlustatud (85 eurot aastas)
 • Suurenenud hambaravivajadusega inimesed (85 eurot aastas)
 •  
  Hüvitise tingimuste kohta saate täpsemat infot Eesti Haigekassa kodulehelt.
   

  Proteesihüvitist on võimalik kasutada kolme aasta peale summas 260 eurot. Rohkem infot proteesihüvitise kohta saab lugeda Eesti Haigekassa kodulehelt.

   

  labor

  ELUPUHUNE HAMBARAVI
   
  Lääne-Tallinna Keskhaigla hambaravikliinik osutab tasuta hambaraviteenust, kui patsient on saanud eriarstilt või perearstilt õiguse elupuhuseks tasuta hambaraviks ja kui see info on jõudnud hambaravikliiniku infosüsteemi. Patsiendid peavad arvestama, et info liikumine süsteemide vahel võib võtta aega 1,5 kuud.
   
  Elupuhune hambaravi on mõeldud sügava füüsilise ja/või vaimse puudega inimestele. Täpsemad tingimused elupuhuse hambaravi saamiseks on kehtestanud Eesti Haigekassa, selle kohta saab täpsemalt lugeda Eesti Haigekassa kodulehelt.
   
  Elupuhuse hambaravi vajaduse määrab patsiendi pere- või eriarst (mitte hambaarst).